Prawo, 311. Studia Historycznoprawne, 2010

Pro memoria Kazimierza Orzechowskiego (1923–2009)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Bibliografia uzupełniająca prac naukowych Profesora Kazimierza Orzechowskiego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Profesor Kazimierz Orzechowski — mistrz, szef, opoka

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Prace magisterskie na kierunkach Prawo i Administracja pisane na seminarium Profesora Kazimierza Orzechowskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne w pracach Profesora Kazimierza Orzechowskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O współpracy Profesora Kazimierza Orzechowskiego z historykami

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

„Najmilejszy i najznakomitszy” uczeń Oswalda Balzera. O lwowskich powiązaniach Zygmunta Wojciechowskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ostatnie prace Stanisława Kutrzeby w Polskiej Akademii Umiejętności

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Prawo ateńskie wobec małżeństw z cudzoziemcami

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Przyczynek do określenia istoty convicium facere w prawie przedklasycznym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kilka uwag o wolności i niewoli, prawdzie i kłamstwie w świecie antycznych Greków i Rzymian

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wyrok arbitrażowy z 10 grudnia 1125 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Miscellanea sejmowe warszawskie z 1570 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Artykuły porządku ziemskiego księstwa oleśnickiego z 29 lipca 1574 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Śląsk wczesnonowożytny w czeskich podręcznikach dziejów państwa i prawa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Korektura prawa na sejmach okresu bezkrólewia 1632 roku oraz na sejmie koronacyjnym 1633 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rola Kowalewa Pomorskiego jako ośrodka politycznego, administracyjnego i sądowego w XVII i XVIII wieku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Uwagi o udziale monarchów w tworzeniu francuskiego prawa sądowego ancien regime’u

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Reformy skarbowe Piotra Wielkiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Między tradycją i nowoczesnością. O poglądach na naukę i nauczanie prawa oraz na potrzebę i kierunki reformy prawa sądowego w Rzeczypospolitej czasów saskich uwag kilka

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ekscepcje w sprawach kryminalnych. Z badań nad procesem miejskim w przedrozbiorowej Polsce

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Regulacje prawne stanów szczególnych w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w latach 1807–1831

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Uwagi o urzędzie ministra sprawiedliwości w Królestwie Polskim (1815–1876)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ustrój sądów przysięgłych w II Rzeszy, Republice Weimarskiej i wersalskim Wolnym Mieście Gdańsku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Powstanie Krajowego Zakładu Ubezpieczeń Śląska i jego rozwój do 1914 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Okoliczności likwidacji Ministerstwa Poczt i Telegrafów w 1923 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Przestępstwa i wykroczenia w polskiej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kilka uwag na temat końcowych wniosków Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej z 1928 roku o podziale administracyjnym państwa na województwa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ochrona czci i godności osobistej w projektach polskiego kodeksu karnego z 1932 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Nadzór nad samorządem gminnym w świetle ustawy scaleniowej z 1933 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wolność sumienia i wyznania w projektach konstytucji z lat 1991–1994

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polityka wyznaniowa III Rzeczypospolitej w latach 1990–2001 (próba diagnozy)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy