Prawo, 305. Studia historycznoprawne..., 2008

Pamięci Edwarda Szymoszka (1942–2006)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Z historii ustawodawstwa rzymskiego w sprawach karnych. Próba periodyzacji

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Sprzedaż niewolników w świetle edyktu De mancipiis vendundis

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Przygotowanie organów wymiaru sprawiedliwości na Pomorzu do wycofania na wypadek wojny w latach 1925–1939

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kształtowanie się zobowiązania z tytułu nieusprawiedliwionego wzbogacenia w prawie angielskim. Przyczynek do dyskusji nad znaczeniem tradycji romanistycznej we współczesnej refleksji o prawie prywatnym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Czy Kościół żyje prawem rzymskim?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Cywilizacja prawa rzymskiego i problemy współczesnej romanistyki

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Metoda opracowania i koncepcja kodeksu zobowiązań z 1934 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kilka słów o obowiązywaniu prawa rzymskiego w dawnym prawie polskim w świetle dzieła Tadeusza Czackiego O źródłach praw, które miały moc obowiązującą w Polsce i w Litwie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Supremacja religii stanu a tolerancja wyznaniowa w Rzeczypospolitej szlacheckiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Struktura społeczeństwa w świetle Kodeksu z Gortyny

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Organizacja Służby Bezpieczeństwa SS na Śląsku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Carl August Dominik Unterholzner – nieznany mistrz Wacława Aleksandra Maciejowskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Richard Wagner i jego opery w nazwach ulic Berlina i Wrocławia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Nowe polskie badania nad rzymskim prawem małżeńskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wobec dekodyfikacji: tradycja romanistyczna i prawo kanoniczne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Uwagi o zasadach promulgowania aktów normatywnych według prawa polskiego 1807–1950

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Czyn karalny według koncepcji Klaudiusza Saturnina

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ius ducale w przywileju Henryka IV Probusa z 1290 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zasada servitutibus civiliter utendum est w prawie rzymskim i w polskim prawie cywilnym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ochrona miru domowego w prawie karnym Drugiej Rzeczypospolitej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Portorium w Italii epoki republikańskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Miedza droższa niż pole. Wybrane problemy granic gruntowych w szlacheckiej Wielkopolsce

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Prace nad podziałem terytorialnym Rzeczypospolitej do przewrotu majowego w 1926 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Sąd ziemski Księstwa Opolsko-Raciborskiego w świetle przywileju z 1531 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Nowela konstytucyjna z 29 grudnia 1989 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kontynuacja oikos w Atenach

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Sukcesja syngularna w prawie rzymskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Studia nad finansami publicznymi municypium Irni. Kontrola i odpowiedzialności za zarządzanie środkami publicznymi

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Il crimen lenocinii nel diritto penale del Dominato e nel periodo giustinianeo

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rektora Pawła Włodkowica batalia w obronie interesów Polski i czci króla Władysława Jagiełły

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Gniew bogów. Etiologia religijna epidemii w Republice Rzymskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Compromissum według glosatorów i komentatorów

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Fragmenta Veteris Iuris Romani: hoc est Legis XII. Tabularum, ex variis authoribus collecta

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rzymskie studia Aulusa Gelliusa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O różnych znaczeniach terminu taberna

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy