Prawo, 304. Podmiotowość cywilnoprawna..., 2008

Podmiotowość procesowa jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych struktur organizacyjnych z perspektywy art. 64 k.p.c.

Download articleDownload article

Model wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej w zarządzaniu nieruchomością wspólną po ustanowieniu odrębnej własności lokali

Download articleDownload article

Problematyka ograniczenia zakresu zdolności prawnej

Download articleDownload article

O podmiotowości cywilnoprawnej spółki cichej uwag kilka

Download articleDownload article

Osobowość prawna Kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej

Download articleDownload article

O zdolności deliktowej

Download articleDownload article

Zakres podmiotowy postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Download articleDownload article

Reprezentacja spółki cywilnej na tle jej charakteru prawnego

Download articleDownload article

Bank jako osoba prawna szczególnego rodzaju

Download articleDownload article

Konsument. Ewolucja pojęcia

Download articleDownload article

Aspekty podmiotowości prawnej Skarbu Państwa

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout