Prawo, 314. Studia historycznoprawne, 2012

Pamięci Edmunda Kleina (1929–2011)

Download articleDownload article

Bibliografia prac naukowych Profesora Edmunda Kleina

Download articleDownload article

Czy w prawie ateńskim istniał zakaz aborcji?

AbstractDownload articleDownload article

Konfederacja śląsko-morawska z 1389 roku

AbstractDownload articleDownload article

O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa: konsolidacja, unifikacja, korektura czy kodyfikacja? Polemiki wokół ponderabiliów w sporze o reformę prawa sądowego u schyłku osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej

AbstractDownload articleDownload article

Wrocław i okręg wrocławski w wyborach do sejmu prowincjonalnego na Śląsku w XIX i XX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Początki polskiego ustawodawstwa z zakresu ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych w dwudziestoleciu międzywojennym

AbstractDownload articleDownload article

Zwalczanie działalności ugrupowań komunistycznych w polskim prawie karnym okresu międzywojennego

AbstractDownload articleDownload article

Wybór zarządu gminy wiejskiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 roku

AbstractDownload articleDownload article

Przedawnienie według polskiego Kodeksu zobowiązań z 1933 roku

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout