Prawo, 316/2, Studia historycznoprawne, 2014, ss.260

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Profesor Alfred Konieczny

Download articleDownload article

Bibliografia prac Profesora Alfreda Koniecznego za lata 2004–2014

Download articleDownload article

Powstanie Zakładu Historii Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractDownload articleDownload article

history of administration, the Institute of History of State and Law, the Department of History of Administration, studies in administration

Adopcja w kodeksie z Gortyny

AbstractDownload articleDownload article

adoption, the law code of Gortyn, Gortyn

Kilka uwag o historii rzymskiego prawa handlowego

AbstractDownload articleDownload article

commercial law, the publicians, ius mercatorum, mercator, negotiator

De falcone Bartolusa de Saxoferrato

AbstractDownload articleDownload article

quaestiones, consilia, tractatus, Bartolus de Saxoferrato

Rycerz Dietger z Dehrn i jego śląscy potomkowie do końca średniowiecza

AbstractDownload articleDownload article

genealogy, family von Dyherrn (Dyhrn), Hesse-Nassau, knights, Silesia, Saxony

Wolny wilkierz manów weichbildu i miasta Zielonej Góry z 1418 roku

AbstractDownload article

Silesia, the Duchy of Głogów, weichbild of Zielona Góra, city statute, marital common property (bonorum)

Zobowiązania agentów morskich i agentów handlowych w dziełach szkockich pisarzy instytucjonalnych

AbstractDownload article

agency, institor, exercitor, mixed jurisdictions, Scotland, institutional writers, James Darymple, Andrew MacDougall, John Erskine

Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich pod zaborami

AbstractDownload article

history of law, history of administrative law, history of administrative proceedings, administrative courts, administrative judiciary, administrative procedure, system of courts, judicial system

Ustawa o zniewagach z 28 grudnia 1831 r. Wielkiego Księstwa Badenii

AbstractDownload article

Grand Duchy of Baden, Grand Duke Leopold, 1831, insult, injurious, falsehood, honour, protection of honour, criminal law, adhesion procedure

Nadzwyczajni dwudziestoletni — rzecz o najmłodszych profesorach zwyczajnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811−1945

AbstractDownload article

University of Wrocław, Faculty of Law at the University of Wrocław in the years 1811–1945, teaching law at the University of Wrocław, German professors of law

Umowy polsko-niemieckie w sprawie amnestii z lat 1919−1922

AbstractDownload article

Polish-German amnesty agreement of 1 October 1919, Polish-German supplementary agreement of 12 February 1921 to the agreement of 1 October 1919, Upper Silesia, Greater Poland, Pomerania in the years 1918–1922, amnesty for Russians and Ukrainians — participants of the Polish-Soviet war of 1920

Kilka uwag o Komisji dla spraw oszczędności państwowych z 1920 r.

AbstractDownload article

The Second Republic of Poland, administration reform, government of Wincenty Witos, Commission for Matters of State Savings of 1920, administration of the Second Republic of Poland

Przedsiębiorstwo w projekcie części ogólnej kodeksu cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej z lat 1928−1932

AbstractDownload article

general part of the Civil Code, enterprise, universitas iuris, broad notion of legal items and the subject of rights in rem, property

Obrona konieczna — uwagi o genezie instytucji oraz jej ujęciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r.

AbstractDownload article

(penal) criminal law, Codification Commission, self-defense, Juliusz Makarewicz

Kształtowanie się regionu wałbrzyskiego jako jednostki podziału terytorialnego

AbstractDownload article

unit of a territorial division, decentralization, region of Wałbrzych, agglomeration of Wałbrzych

Kwalifikacja zabytków i ich ochrona w Czechosłowacji w latach 1945–1958

AbstractDownload article

monument protection in Czechoslovakia, valuation of monuments, National Commission for Culture, urban heritage area

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout