Prawo, 319, Studia Historycznoprawne, 2015, ss.216

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Ateńskie prawo pogrzebowe

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: Athenian law, funerary law, Law of the Twelve Tables, Solon, Demetrius of Phaleron, Plato

Prawne konsekwencje rozwodu w  Kodeksie z  Gortyny

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: Gortyn, Gortyn Code, marriage, divorce

Ród wolnego rycerstwa Rzeszy Frei von Dehrn w  służbie hrabiów von Nassau. Studium historycznoprawne i  genealogiczne

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: free knighhood of Reich, clerk of Counts of Nassau, Germany, Hesse, The Netherlands, history of state and law, genealogy

Zjazdy książąt śląskich z  1327 roku

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: Silesia, Silesian dukes, congresses of dukes, ducal assembly

Blijde inkomst z 1356 roku, czyli brabancka Wielka Karta Wolności

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: Blijde inkomst/Joyous Entry, 1356 AD, Duchy of Brabant, Joanna Duchess of Brabant, Wenceslaus I Duke of Luxembourg, Charter of Kortenberg

Pozycja prawna wdowy w prawie cechowym do połowy XVIII wieku w perspektywie archeologii prawnej na przykładzie miasta Prudnika na Górnym Śląsku

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: law, widow, guild, legal archaeology, Prudnik, Upper Silesia

Przestępstwa polityczne w polskiej myśli karnoprawnej doby stanisławowskiej w   świetle prospektów Józefa Szymanowskiego i Józefa Weyssenhoffa

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: codification, criminal law, history of law, political crimes

Kontakty prawnicze między Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Wrocławskim w latach 1811–1914

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: Jagiellonian University, University of Wrocław

Kierunki „migracji naukowych” niemieckich profesorów związanych z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811–1945

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: University of Wrocław, Faculty of Law at the University of Wrocław in the years 1811–1945, teaching law at the University of Wrocław, German professors of law

Uwagi o instytucji przedawnienia w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: Codification Commission, draft criminal code, statute of limitations, Juliusz Makarewicz

Wznowienie postępowania w  polskim prawie procesowym cywilnym w  latach 1933–1939

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: invalidity of legal proceedings, court rulings, civil law procedure, resumption of proceedings, demand for resumption of proceedings

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout