Prawo, 326, Ochotnicze straże pożarne – tradycja –samorząd –bezpieczeństwo, 2018, ss.244

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

GLOSA

Słowo wstępne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.1

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ochotnicze straże pożarne — organizacje pozarządowe

Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz ochotniczych straży pożarnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

community, volunteer fire department, fire protection, public task

Wybrane elementy z historii ochotniczej straży pożarnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

community, volunteer fire department, fire protection, public task

Ochotnicza straż pożarna jako stowarzyszenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

volunteer fire brigade, fire protection unit, association, ordinary association

Ochotnicza straż pożarna jednostką ochrony przeciwpożarowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

volunteer fire department, works, legal status, associations, public benefit organisation

Szkolenie w  ochotniczej straży pożarnej w ciągu lat

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

volunteer fire-fighters, training system, qualification, rescue, the state fire service, the national fire and rescue system

Status ochotniczych straży pożarnych w  Niemczech

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

protection against disasters, emergency service, public fire brigade, private volunteer fire brigade, professional fire service, mandatory fire brigade

Wokół diagnozy stanu polskiej teorii prawa

Perspektywy rozwoju ochotniczych straży pożarnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

public safety, risk, administration, local governement, fire brigade, cooperation

Ochotnicze straże pożarne a gmina oraz KSRG

Wsparcie finansowe i  rzeczowe działalności ochotniczych straży pożarnych przez gminę

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

volunteer fire department, community, fire protection, funding

Wokół diagnozy stanu polskiej teorii prawa

Aktualne tendencje orzecznicze w  sprawach finansowych ochotniczych straży pożarnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

volunteer fire brigade, equivalent, compensation, subsidies, financing of voluntary fire brigades

Ochotnicze straże pożarne a gmina oraz KSRG

Prywatyzacja wykonania zadania ochrony przeciwpożarowej przez gminę

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

privatization of the task, fire protection, volunteer fire brigades

Ochotnicza straż pożarna w  krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

combat readiness of the volunteer fire brigade, fire protection unit, standard statute, entities of the system

Strategia rozwoju systemów teleinformatycznych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.13

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

telecommunications, alarm system, strategy, local communities

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w  zarządzaniu kryzysowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.14

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

state security, internal security, crisis management, rescue system, public administration, governor (of province), voivode, district head, staroste

Wokół diagnozy stanu polskiej teorii prawa

Działania ratownicze ochotniczych straży pożarnych podczas akcji ratowniczych organizowanych i  prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.15

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

fire protection, volunteer firefighters, State Firefighters, rescue actions

Ochotnicze straże pożarne w działaniu

Pożary odpadów a  narażenie strażaków na substancje toksyczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.16

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

firefighter, waste fire, fume toxicity, health hazard

Działalność kulturalna ochotniczych straży pożarnych na tle innych kierunków aktywności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.17

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

cultural activities, volunteer fire brigades, local communities, forms and extent of acting

Wpływ ochotniczych straży pożarnych na  poziom kultury bezpieczeństwa  ekologicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.18

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

community, the volunteer fire department, fire protection, public task

Różne

Sprawozdanie z  wręczenia nagród w  konkursie Sędzia Europejski 2017 oraz  z  dyskusji panelowej zatytułowanej „Unia Europejska jest unią prawa”, Wrocław, 18  maja 2018 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.65.19

Pobierz artykułPobierz artykuł

Sprawozdanie z konferencji „Ochotnicze straże pożarne — tradycja, samorząd, bezpieczeństwo”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.65.20

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy