Prawo, 327, 2019, ss.420

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.1

Download articleDownload article

ADMINISTRACJA POLSKA

Idea „otwartej administracji publicznej”. Sfera oczekiwań i odczuć

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.2

AbstractDownload articleDownload article

open public administration, public sector, civil sector, social services, otwarta administracja publiczna, sektor publiczny, sektor obywatelski, usługi społeczne

Elektroniczne aspekty w organizacji i przebiegu zgromadzeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.3

AbstractDownload articleDownload article

public assembly, municipal authority, electronic means of communication, zgromadzenie, organ gminy, środki komunikacji elektronicznej, elektroniczna administracja

Zadania administracji publicznej z zakresu pomocy osobom bezdomnym w II Rzeczypospolitej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.4

AbstractDownload articleDownload article

public administration, local self-government, public tasks, interwar period, Second Polish Republic, homelessness, homeless people, housing exclusion, administracja publiczna, samorząd terytorialny, zadania publiczne, międzywojnie, II Rzeczpospolita, bezdomność, osoby bezdomne, wykluczenie mieszkaniowe

Zewnętrzne czynności materialno-techniczne administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.5

AbstractDownload articleDownload article

factual activities, forms of administrative actions, external activities, czynności materialno-techniczne, formy działania administracji, czynności zewnętrzne

Stulecie polskiego prawa urzędniczego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.6

AbstractDownload articleDownload article

civil service law, public official, administrative official, administration employee, prawo urzędnicze, funkcjonariusz publiczny, urzędnik, pracownik administracji

Ochrona urzędników w kodyfikacji karnej obowiązującej na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego w Polsce w latach 1918–1932

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.7

AbstractDownload articleDownload article

Russian partition, Tagantsev code, disobedience to authority, legitimacy of demand, offi cial, były zabór rosyjski, kodeks Tagancewa, nieposłuszeństwo wobec władzy, prawność żądania, urzędnik

Samorząd terytorialny w dwudziestoleciu międzywojennym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.8

AbstractDownload articleDownload article

territorial self-government, interwar period, Second Polish Republic, samorząd terytorialny, dwudziestolecie międzywojenne, II Rzeczpospolita

Ewolucja pozycji prawnej kolegium regionalnej izby obrachunkowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.9

AbstractDownload articleDownload article

local government, regional accounting chamber, supervision, financial issues, opinions, samorząd terytorialny, regionalna izba obrachunkowa, nadzór, sprawy budżetowe, opinie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.10

Download articleDownload article

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.11

Download articleDownload article

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.12

Download articleDownload article

ADMINISTRACJA WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.13

Download articleDownload article

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.14

Download articleDownload article

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.15

Download articleDownload article

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.16

Download articleDownload article

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.17

Download articleDownload article

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.18

Download articleDownload article

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.19

Download articleDownload article

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.20

Download articleDownload article

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.21

Download articleDownload article

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.22

Download articleDownload article

VARIA

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.23

Download articleDownload article

ADMINISTRACJA WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.24

Download articleDownload article

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.25

Download articleDownload article

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.26

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout