Articles

Andżelika Godek

Articles

Czy koniec teorii wykładni prawa? Kilka uwag o możliwych rozwinięciach derywacyjnej koncepcji wykładni Macieja Zielińskiego na wykładnię prawa w erze postakcesyjnej z wewnętrznej perspektywy interpretacyjnej

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout