Artykuły

Paweł Wiązek ORCiD: 0000-0002-9153-4539

pwiazek@prawo.uni.wroc.pl

Artykuły

Poglądy na cele kary w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich

AbstractPobierz artykuł

history, history of law, criminal law, punishment, Polish law, Enlightenment

O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa: konsolidacja, unifikacja, korektura czy kodyfikacja? Polemiki wokół ponderabiliów w sporze o reformę prawa sądowego u schyłku osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej

AbstractPobierz artykuł

Rozwój sądownictwa w sprawach o zbrodnie stanu w przedrozbiorowej Polsce

AbstractPobierz artykuł

high treason, judicial system, history of law, evolution of trial, constitutional accountability, Verbrechen gegen Staat und Regierung, Justiz, Rechtsgeschichte, Evolution des Gerichtsverfahren, verfassungsrechtliche Verantwortung

Poglądy legislatorów Polski stanisławowskiej na zasadę równości w projektach reform praw kryminalnych

AbstractPobierz artykuł

criminal law, history of law, Enlightenment (historical period), codification of laws, Strafrecht, Rechtsgeschichte, Aufklärung (historische Epoche), Kodifikation des Rechts

Przestępstwa polityczne w polskiej myśli karnoprawnej doby stanisławowskiej w   świetle prospektów Józefa Szymanowskiego i Józefa Weyssenhoffa

AbstractPobierz artykuł

Keywords: codification, criminal law, history of law, political crimes

Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich pod zaborami

AbstractPobierz artykuł

history of law, history of administrative law, history of administrative proceedings, administrative courts, administrative judiciary, administrative procedure, system of courts, judicial system

Między tradycją i nowoczesnością. O poglądach na naukę i nauczanie prawa oraz na potrzebę i kierunki reformy prawa sądowego w Rzeczypospolitej czasów saskich uwag kilka

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy