Articles

Piotr Krzysztof Marszałek

Articles

Stany szczególne i sądy specjalne w Wielkopolsce w pierwszych latach po I wojnie światowej

AbstractDownload article

Uwagi o zasadach promulgowania aktów normatywnych według prawa polskiego 1807–1950

AbstractDownload article

Regulacje prawne stanów szczególnych w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w latach 1807–1831

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout