Articles

Andrzej Śmieja

Articles

Odpowiedzialność z art. 471 k.c. a kara umowna. Wady i zalety z punktu widzenia przedsiębiorcy

AbstractDownload article

Instytucja zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w kodeksie zobowiązań i w kodeksie cywilnym

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout