Articles

Ireneusz Jakubowski

Articles

Kilka słów o obowiązywaniu prawa rzymskiego w dawnym prawie polskim w świetle dzieła Tadeusza Czackiego O źródłach praw, które miały moc obowiązującą w Polsce i w Litwie

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout