Articles

Piotr Michał Malinowski

Articles

Odwołalność czynności cofnięcia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

AbstractDownload article

procedural act, complaint, legal process, court, administration, facultative nature, removability

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout