Articles

Katarzyna Rymanowska-Mrugała

Articles

Dostosowanie prawa polskiego w zakresie niedozwolonych klauzul w umowach konsumenckich do regulacji unijnej

AbstractDownload article

abusive clauses, consumer protection, directive 93/13

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout