Articles

Katarzyna Kobielska

katarzyna.kobielska@uwr.edu.pl

Articles

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym na przykładzie Polski

AbstractDownload article

participation, spatial planning, governance

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout