Articles

Martyna Sługocka : 0000-0002-1618-7338

mslugocka@vp.pl

Articles

Praktyczny wymiar instytucji czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi

AbstractDownload article

Aspekty prawne wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w prawie budowlanym

AbstractDownload article

entering property, neighboring property, preparatory work, investor, building permit

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout