Articles

Marcin Husak

Articles

Pozycja prawna wdowy w prawie cechowym do połowy XVIII wieku w perspektywie archeologii prawnej na przykładzie miasta Prudnika na Górnym Śląsku

AbstractDownload article

Keywords: law, widow, guild, legal archaeology, Prudnik, Upper Silesia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout