Articles

Anna Solner

Articles

Instytucja udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności wynikających ze zwrotu środków europejskich

AbstractDownload article

European funds, tax relief, redemption, postponing the repayment, spreading in instalments

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout