Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako przykład informatyzacji działalności administracji publicznej

  1. Piotr Hic
  2. Rafał Nowakowski

Abstract

 

Electronic Management of Documentation as an example of a informatization of the public administration process

In this article both of authors present definition and assumption of “Elektroniczne Zarządzanie Do­kumentacją” ICT system (Electronic Management of Documentation). First part of the article de­scribes legal definition of EZD as well as tasks, which are anticipated by this ICT system. Second part of the article sets out implementation of EZD to local government administration, including technical, financial and organizational site of the implementation.

 

Download article

This article

Prawo

323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017

Pages from 25 to 34

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout